Prinselijke missie China

D-Teach neemt deel aan de prinselijke missie naar China in november.

“Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, leidt de Belgische Economische Missie naar de Volksrepubliek China. Deze missie zal de steden Beijing en Shanghai aandoen en wordt bijgewoond door federale en regionale Ministers.
Deze missie wordt voorbereid door het Agentschap van Buitenlandse Handel, de drie gewestelijke instellingen voor buitenlandse handel (Flanders Investment & Trade – FIT, hub.brussels en het Agence Wallonne à l’Exportation-AWEX) en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.”

Bron: https://www.monarchie.be/nl/agenda/economische-missie-naar-de-volksrepubliek-china