Maxine

Online leraar lager en secundair onderwijs – logopediste

Opleiding

– Bachelor in de Logopedie
– Postgraduaat Integratief psychotherapeut – verliescounselor

Ervaring

– Studiebegeleidster / zorgcoƶrdinator voor kinderen, jongeren en adolescenten
– Logopediste in revalidatiecentra voor kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsstoornissen

Maxine

Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief